Skip to main content

Thông báo tuyển sinh Khóa học tháng 4 năm 2022

Nội dung kỳ thi


Khoa Các khóa học chuyên môn Nội dung kỳ thi
Khoa tiếng Nhật ứng dụng ■Khóa luyện thi vào đại học Tokyo, Kyoto, Osaka (1năm)
■Khóa luyện thi vào các trường đại học công lập (1năm)
■Khóa luyện thi Đại học tư lập nổi tiếng (1năm)
Phỏng vấn, Xét duyệt hồ sơ
※Những người tham gia khóa học thi vào Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Osaka có bài thi tiếng Anh (40 phút)
Khoa tiếng Nhật ứng dụng ■Khóa luyện thi vào cao học (1năm)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi sáng)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi chiều)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi sáng)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi chiều)
Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật, Bài kiểm tra viết tiếng Nhật, Phỏng vấn, Xét duyệt hồ sơ
※Nếu có trình độ năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, bạn sẽ được miễn bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật và bài kiểm tra viết văn tiếng Nhật.
Khoa kinh doanh quốc tế ■Khóa Dual Business(Đảm bảo100%xin được việc làm)(1 năm)
■Khóa kinh doanh – Marketing(2năm)
Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật, Bài kiểm tra viết tiếng Nhật, Phỏng vấn, Xét duyệt hồ sơ
※Nếu có trình độ năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, bạn sẽ được miễn bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật và bài kiểm tra viết văn tiếng Nhật.
Khoa giao tiếp quốc tế ■Khóa Dịch vụ – Thông dịch (2năm) Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật, Bài kiểm tra viết tiếng Nhật, Phỏng vấn, Xét duyệt hồ sơ
※Nếu có trình độ năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, bạn sẽ được miễn bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật và bài kiểm tra viết văn tiếng Nhật.

Cách thức dự thi


  1. Dự thi tại trường:Thi ở Học viện EHLE
  2. Dự thi online : Phỏng vấn qua ZOOM (chỉ áp dụng cho những bạn sống ở các tỉnh không thuộc Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama và đáp ứng đủ điều kiện dưới đây).
Khoa Các khóa học chuyên môn Điều kiện dự thi Online
Khoa tiếng Nhật ứng dụng ■Khóa luyện thi vào đại học Tokyo, Kyoto, Osaka (1năm)
■Khóa luyện thi vào các trường đại học công lập (1năm)
■Khóa luyện thi Đại học tư lập nổi tiếng (1năm)
Môn tiếng Nhật đạt được 200 điểm trở lên (không tính môn Viết luận) trong kỳ thi EJU năm 2020/2021 hoặc kỳ thi thử EJU 2021 do Học viện EHLE tổ chức.
※Đối với những bạn đăng ký khóa luyện thi ĐH Tokyo – Kyoto – Osaka thì cần nộp bảng điểm tiếng anh TOEIC hoặc TOEFL.
Khoa tiếng Nhật ứng dụng ■Khóa luyện thi vào cao học (1năm) Năng lực tiếng Nhật JLPT N2 trở
Khoa tiếng Nhật ứng dụng ■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi sáng)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi chiều)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi sáng)
■Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi chiều)
Năng lực tiếng Nhật JLPT N3 trở
Khoa kinh doanh quốc tế ■Khóa Dual Business(Đảm bảo100%xin được việc làm)(1 năm)
■Khóa kinh doanh – Marketing(2năm)
Năng lực tiếng Nhật JLPT N2 trở
Khoa giao tiếp quốc tế ■Khóa Dịch vụ – Thông dịch (2năm) Năng lực tiếng Nhật JLPT N2 trở

Hạn cuối nhận hồ sơ, Ngày thi, Ngày báo kết quả


●Điểm cần chú ý

  1. Tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện) đến trước 16:30 ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển. (Chủ nhật – Ngày nghỉ lễ văn phòng đóng cửa)
  2. Trong trường hợp chưa tập hợp đủ hồ sơ cần thiết để dự thi thì không thể tham gia thi vào ngày thi mong muốn.
  3. Không thể nộp lại hồ sơ, hoặc thi lại đối với bất kì Khoa, khóa học nào.
  4. Trường hợp thay đổi ngày dự thi hoặc khóa học, phải thông báo cho đến trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển.
  5. Ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển thường rất đông, trong trường hợp hồ sơ không đủ, không hoàn chỉnh, bạn không thể tham gia thi vào ngày thi mong muốn. Vì vậy, xin vui lòng đăng ký sớm
  6. Nếu đến ngày thông báo kết quả rồi mà bạn vẫn chưa nhận được kết quả, thì hãy liên lạc tới Bộ phận phụ trách tuyển sinh (Số điện thoại: 06-6647-0018). Cho đến ngày thông báo kết quả, nhà trường sẽ không trả lời những câu hỏi về kết quả đậu hay trượt.
  7. Không thể thay đổi thay đổi Khoa, khóa học sau khi bạn có kết quả đậu.
Số thứ tự Ngày thi Thời gian tiếp nhận hồ sơ Ngày báo kết quả
Lần thứ 1 Ngày 9 tháng 10 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 4 tháng 10 ( thứ 2) Cho đến ngày 20 tháng 10 ( thứ 4)
Lần thứ 2 Ngày 16 tháng 10 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) )~ Ngày 7 tháng 10 ( thứ 5) Cho đến ngày 27 tháng 10 ( thứ 4)
Lần thứ 3 Ngày 23 tháng 10 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày14 tháng 10 ( thứ 5) Cho đến ngày 2 tháng 11 ( thứ 3)
Lần thứ 4 Ngày 30 tháng 10 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày21 tháng 10 ( thứ 5) Cho đến ngày 10 tháng 11 ( thứ 4)
Lần thứ 5 Ngày 13 tháng 11 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 4 tháng 11 ( thứ 5) Cho đến ngày 24 tháng 11 ( thứ 4)
Lần thứ 6 Ngày 20 tháng 11 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 11 tháng 11 ( thứ 5) Cho đến ngày 1 tháng 12 ( thứ 4)
Lần thứ 7 Ngày 27 tháng 11 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 18 tháng 11 ( thứ 5) Cho đến ngày 8 tháng 12 ( thứ 4)
Lần thứ 8 Ngày 4 tháng 12 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 25 tháng 11 ( thứ 5) Cho đến ngày 15 tháng 12 ( thứ 4)
Lần thứ 9 Ngày 11 tháng 12 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 2 tháng 12 ( thứ 5) Cho đến ngày 22 tháng 12 ( thứ 4)
Lần thứ 10 Ngày 8 tháng 1 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 16 tháng 12( thứ 5) Cho đến ngày 19 tháng 1 ( thứ 4)
Lần thứ 11 Ngày 22 tháng 1 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 13 tháng 1 ( thứ 5) Cho đến ngày 2 tháng 2 ( thứ 4)
Lần thứ 12 Ngày 5 tháng 2 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 27 tháng 1 ( thứ 5) Cho đến ngày 16 tháng 2 ( thứ 4)
Lần thứ 13 Ngày 19 tháng 2 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 10 tháng 2 ( thứ 5) Cho đến ngày 2 tháng 3 ( thứ 4)
Lần thứ 14 Ngày 26 tháng 2 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 17 tháng 2 ( thứ 5) Cho đến ngày 9 tháng 3 ( thứ 4)
Lần thứ 15 Ngày 5 tháng 3 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 24 tháng 2 ( thứ 5) Cho đến ngày 16 tháng 3 ( thứ 4)
Lần thứ 16 Ngày 12 tháng 3 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 3 tháng 3 ( thứ 5) Cho đến ngày 23 tháng 3 ( thứ 4)
Lần thứ 17 Ngày 19 tháng 3 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 10 tháng 3 ( thứ 5) Cho đến ngày 26 tháng 3 ( thứ 7)
Lần thứ 18 Ngày 26 tháng 3 ( thứ 7) Ngày 1 tháng 10 ( thứ 6) ~ Ngày 19 tháng 3 ( thứ 7) Ngày 26 tháng 3 ( thứ 7)