Skip to main content

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI GIỚI THIỆU TUYỂN SINH

Khi các tham gia các sự kiện của Học viện EHLE, sau đó nộp hồ sơ và đậu vào trường, bạn sẽ được nhận rất nhiều chế độ miễn giảm học phí rất tuyệt vời đấy!


※ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬN MIỄN GIẢM NHƯ DƯỚI ĐÂY.

①Ưu đãi miễn giảm học phí

Giảm 20,000 yên tiền dự thi
Đối tượng: những ai có tỷ lệ chuyên cần trên 90% tại thời điểm nộp Hồ sơ.

➁Chế độ hỗ trợ vùng xa

Miễn giảm 40,000 yên số tiền học phí cần nộp trước lúc nhập học.
Đối tượng: Đối tượng là các bạn đang học tại trường tiếng Nhật ngoài vùng Kinki (không bao gồm tỉnh Mie).

③Những bạn tham gia kỳ thi Open Campus

Nội dung Số tiền miễn giảm Điều kiện Khoa
Những bạn đã tham gia Open Campus được tổ chức bởi Học viện EHLE.
※Nếu bạn tham gia Opencampus của Khoa tiếng Nhật ứng dụng thì chỉ được áp dụng khi nộp hồ sơ vào Khoa này. Đối với Khoa kinh doanh quốc tế và Khoa giao tiếp quốc tế cũng vậy.
Miễn giảm 35,000 yên Học phí Tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên Toàn trường
※④Không thể áp dụng chung với Ưu đãi khi tham gia OpenCampus

④Ưu đãi khi tham gia Buổi giải thích tuyển sinh

Miễn giảm 20,000 yên Học phí
Đối tượng: Những ai tham gia buổi giải thích tuyển sinh do EHLE tổ chức từ đầu đến cuối.
※③Không thể áp dụng chung với Ưu đãi khi tham gia Ưu đãi khi tham gia Buổi giải thích tuyển sinh.

⑤Ưu đãi khi giới thiệu học sinh

Miễn giảm 35,000 yên Học phí
Đối tượng: Những bạn được những bạn sau viết giấy giới thiệu: Học viên đang học tại EHLE, người đã tốt nghiệp EHLE, những bạn đã thi và đậu vào senmon EHLE.
Đối tượng ①:Những bạn được học viên đang học tại EHLE hoặc bạn đã tốt nghiệp EHLE rồi viết giấy giới thiệu cho.
Đối tượng ②:Những bạn được bạn khác đã nộp hồ sơ và đậu vào EHLE rồi viết giấy giới thiệu cho.
Đối tượng ③:Những bạn được bạn nào đã từng thi các kỳ thi thử của EHLE năm 2021 viết giấy giới thiệu cho.