Skip to main content

Thông báo tuyển sinh Khóa học tháng 4 năm 2022

Các loại ưu đãi

Ưu đãi đối với những người đăng kí sớm


Đối tượng: Những bạn đã nộp hồ sơ dự thi trước 16:30 ngày 11/12/2021, và dự thi vào ngày thi trước kỳ thi cuối cùng.
Ưu đãi:giảm 20,000 yên tiền dự thi

Chế độ học bổng của Học viện EHLE


*Chỉ có thể đăng ký được 1 trong số các chế độ học bổng.
*Tất cả các loại học bổng cần đăng kí theo 「Giấy đăng ký xin học bổng trường EHLE năm 2022」
* Có thể đăng kí cùng với Ưu đãi xin học bổng do nộp hồ sơ sớm.
Đối tượng:①②③④⑥⑧⑨⑩ tỉ lệ chuyên cần 90%,⑤⑦ tỷ lệ chuyên cần từ 97% trở lên.

Và những ưu đãi khác


Có thể áp dụng đồng thời Ưu đãi đăng ký sớm và Các chế độ học bổng.
Đối tượng:⑪⑫ tỉ lệ chuyên cần 90% trở lên.
※⑧⑨⑩Những bạn đăng ký là người có điểm cao kỳ thi TOEIC, nếu tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh thì sẽ không được tham gia.
※Đối với những người đăng ký ①~⑩ thì phải nộp “bản copy thành tích học tập” và “Đơn xin Học bổng” tại thời điểm nộp đơn. Những người sau khi nộp hồ sơ nếu cảm thấy đủ điều kiện thì có thể đăng ký thêm. Trong trường hợp đó, hãy nộp 3 loại giấy tờ :”bản copy thành tích học tập”, “Đơn xin Học bổng” và “Giấy chứng nhận tỷ lệ chuyên cần” trước 16:30 ngày 31 tháng 3 (thứ 5).
※Những bạn ở mục ⑪, khi nộp hồ sơ, hãy hộp bản photo Bảng thành tích của kỳ thi thử Du học Nhật Bản năm 2021. Trường sẽ không nhận nộp bổ sung sau khi đã nộp Hồ sơ.
※Những bạn ở mục ⑫, khi nộp hồ sơ hãy nộp “Giấy chứng nhận tham gia”. Trường sẽ không nhận nộp bổ sung sau khi đã nộp Hồ sơ.
※Bạn có thể sử dụng cả học bổng ở ⑪⑫ cùng lúc.
※Chế độ học bổng của ①~⑩ sẽ được tính trong phần miễn giảm học phí. Sẽ được giảm trừ khi nộp phần học phí cuối cùng của năm 1.
※Khoản tiền miễn giảm ở mục ⑪⑫ sẽ áp dụng cho giảm tiền học phí.Nhà trường sẽ miễn giảm vào đợt thanh toán học phí cuối cùng trước thời điểm nhập học.