Skip to main content

Thông báo tuyển sinh Khóa học tháng 4 năm 2022

Tên Khóa học/Giới hạn năm học


Khoa tiếng Nhật ứng dụng -Khóa luyện thi vào đại học Tokyo, Kyoto, Osaka (1năm)
-Khóa luyện thi vào các trường đại học công lập (1năm)
-Khóa luyện thi vào cao học (1năm)
-Khóa luyện thi Đại học tư lập nổi tiếng (1năm)
-Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi sáng)
-Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 1 năm/Lớp buổi chiều)
-Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi sáng)
-Khóa tiếng Nhật tiến học(Hệ 2 năm/Lớp buổi chiều)
Khoa kinh doanh quốc tế -Khóa Dual Business(Đảm bảo100%xin được việc làm)(1 năm)
-Khóa kinh doanh – Marketing(2năm)
Khoa giao tiếp quốc tế -Khóa Dịch vụ – Thông dịch (2năm)

Điều kiện ứng tuyển


  1. Những bạn đã học qua khóa đào tạo chính quy trường Nhật ngữ từ 6 tháng trở lên, hoặc những bạn có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, hoặc những bạn đạt từ 200 điểm trở lên trong kỳ thi Du học Nhật Bản bộ môn tiếng Nhật
  2. “Những bạn đã hoàn thành bậc giáo dục 12 năm tại nước sở tại”
  3. Những bạn có tỷ lệ chuyên cần đạt từ 85% trở lên tại trường đang theo học.
  4. Đối tượng nộp hồ sơ vào Khóa Dual Business (Hệ 1 năm) (Đảm bảo 100% có việc làm) chỉ giới hạn đối với những bạn dưới 28 tuổi (Tính đến thời điểm ngày 2/4/2022) và có trình độ học vấn tốt nghiệp Đại học hệ 4 năm trở lên (cử nhân)
  5. Những bạn có tư cách lưu trú không phải là Du học sinh thì hãy liên lạc xác nhận với nhà trường trước khi nộp Hồ sơ.