Skip to main content

Đăng ký Buổi tư vấn nhập học

Đăng ký Buổi tư vấn nhập học

Giải thích cụ thể nội dung sẽ học tại các khóa và cách đăng ký thi nhập học.
Tổ chức tại Học viện EHLE và tổ chức qua ZOOM (khoảng từ 30 ~40 phút)
Những ai tham gia Buổi tư vấn nhập học đến cuối cùng sẽ được miễn giảm 20,000 yên học phí!
(Nếu bỏ tham gia giữa chừng sẽ không được giảm học phí)

● Khóa tiếng Nhật tiến học
Là khóa học dành cho những bạn muốn nâng cap trình độ tiếng Nhật hơn.

●Khóa luyện thi Cao học
Là khóa học dành cho những bạn muốn học lên Đại học Nhật Bản

●Khóa luyện thi đại học Tokyo-Kyoto-Osaka
Là khóa học dành cho những bạn muốn học lên các trường ĐH Tokyo-Kyoto-Osaka

Khóa luyện thi đại học quốc-công lập
● Là khóa học dành cho những bạn muốn học lêntruowngf đại học quốc-công lập nổi tiếng.br>

●Khóa luyện thi đại học tư lập nổi tiếng
Là khóa học dành cho những bạn muốn học lên trường đại học tư lập khó, nổi tiếng.

●Khóa Dual Business (đảm bảo 100% có việc làm) (Khoa kinh doanh quốc tế)
Là khóa học dành cho những bạn muốn tìm được việc làm tại Nhật trong vòng 1 năm.
※Yêu cầu: Dưới 28 tuổi tính đến thời điểm nhập học (ngày 2/4/2021); có bằng tốt nghiệp Đại học 4 năm tại quốc gia của bạn.

●Khóa Kinh doanh – Marketing (Khóa kinh doanh quốc tế)
Là khóa học dành cho những bạn mốn làm việc tại công ty về lĩnh vực thương mại, hoặc muốn khởi nghiệp trong tương lai.

●Khóa dịch vụ – thông dịch (Khoa giao tiếp quốc tế)
Là khóa học dành cho những bạn muốn làm việc trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, phiên dịch,…

※Những bạn muốn tham gia buổi tư vấn qua ZOOM hãy đăng ký đúng địa chỉ E-mail. Nếu E-mail bị sai, bạn sẽ không nhận được ID ZOOM và mật khẩu được. Hãy kiểm tra mail mà trường gửi đến nhé.